1. กิจกรรมเสรี - เป็นกิจกรรมเสริมพัฒนาในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ช่วยให้น้องๆ ตามหาสิ่งที่สนใจ ได้เล่น ได้ลอง ของเล่นหรือประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอตามหลักการใฝ่รู้ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของเนอสเซอรี่

2. กิจกรรมกลางแจ้ง - ให้น้องๆ ได้เล่น วิ่ง ใช้พลังงานที่มีไปกับสถาพแวดล้อมธรรมชาติ เจอแดด ต้นหญ้า ต้นไม้ เรียนรู้สิ่งรอบตัวเป็น กิจกรรมเสริมพัฒนาการทั้งด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก โดยกิจกรรมนี้ทางคุณครูจะประเมินเรื่องค่าฝุ่นละอองไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของน้องๆ

3.กิจกรรมฝึกร้อยลูกปัด - เป็นกิจกรรมที่คุณครูจัดไว้ให้กับน้องๆ ช่วยฝึกในเรื่องของสมาธิและการใช้มือกับนิ้วค่อยๆ สอดเชือกเข้าไปตามรู เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือและสมองอีกด้วย

4. กิจกรรมเต้นตามจังหวะ

5.กิจกรรมศิลปะ

6.กิจกรรมนั่งวงกลมเล่านิทาน - เป็นกิจกรรมเสริมพัฒนาการที่สำคัญด้านภาษาและการฟัง อีกทั้งเรื่องเล่าหรือนิทานก็ช่วยให้น้องๆ จิตนาการต่อยอดได้อีกด้วย

7.กิจกรรมโยนบอลลงตะกร้า - เป็นกิจกรรมที่สร้างเป้าหมายง่ายๆ ให้น้องได้พิชิต ฝึกคิดจินตนาการถึงจังหวะที่ลูกบอลลงตะกร้าและเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งยังฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ อีกด้วย

8.แตะลูกบอลในร่ม

9.ปั้นแป้งโด

10.จับคู่ห่วงสี - ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสตาประสานกับมือ ในการวางห่วงสีให้ตรงตามคู่สี น้องๆ จะทำได้และคุณครูจะคอยเชียให้กำลังใจ เพิ่มความภาคภูมิใจและมั่นใจในตัวเองไปอีกขั้น