ไตรรัตน์เนอสเซอรี่มีความตั้งใน ดูแลเด็ก ๆ ดูแลบุตรหลานท่านดั่งญาติมิตร โดยเราจะแบ่งห้องการเลี้ยงดูไปแต่ละช่วงไว เพราะเข้าใจถึงพัฒนาการของน้องๆ ในแต่ละช่วงอายุ จึงได้ฝึกได้เรียนรู้ในเรื่องที่ต่างๆ กันออกไป

 1. ดูแลน้องอายุ 3 เดือน - 1 ปี ตั้งแต่เวลา 7.30 - 16.00 น. จ.-ศ. มีฝากพิเศษต่อตั้งแต่ 16.00 - 19.00 น.
 • มีกิจกรรมเสริมพัฒนาการและการตามวัยในช่วงที่น้องตื่น
  • การฝึกมองตามสิ่งของ - ช่วยกระตุ้นประสาทตาและฝึกกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรง
  • การหันคอตามเสียง - ช่วยสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อคอ และฝึกการได้ยิน
  • การนวดสัมผัส - ช่วยกระตุ้นปลายประสาทใต้ผิวหนัง และกระตุ้นการรับรู้ของน้องๆ อีกด้วย
  • การฟังเพลง - น้องได้ฝึกการใช้หู และเรียนรู้จดจำจังหวะเพลง
  • และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยให้น้องได้พัฒนาตามลำดับขั้น นอกจากนั้นจะมีพื้นที่ปลอดภัยให้น้องได้ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ในการหัดคลาน หัดเดินตามลำดับ เพราะเรารู้ว่าพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญค่ะ
 • อัตราส่วน ดูแลเด็ก พี่เลี้ยง 1 คน : น้อง 3 คนค่ะ
 • ติดตามกิจกรรมเนอสได้ที่ : https://www.facebook.com/triratnursery

2. ดูแลลน้องอายุ 1 ปี - 3 ปี ตั้งแต่เวลา 7.30 - 16.00 น. จ.-ศ. มีดูแลฝากพิเศษต่อตั้งแต่ 16.00 - 19.00 น.

 • กิจกรรมเสริมพัฒนาการผ่านการเล่น
  • กิจกรรมเสรี ให้น้องๆ ได้เล่นตามมุมต่างๆ ตามจินตนาการ - เสริมจินตนาการตามที่น้องๆ สนใจ ทั้งมุมบล็อกไม้ มุมตัวต่อ มุมปราสาท ได้ฝึกใช้งานทั้งร่างกายและสมอง
  • กิจกรรมล้อมวงเล่านิทาน และเล่นบทบาทสมมุติ - กระตุ้นประสาทการรับรู้ และฝึกฟังภาษา พร้อมจินตนาการถึงเรื่องราวต่างๆ
  • กิจกรรมดนตรี ตามจังหวะ - น้องๆ ได้ฝึกจำ และเรียนรู้จังหวะ พร้อมทั้งเสียงโทนต่างๆ
  • กิจกรรมศิลปะตามจินตนาการ - เสริมทักษะด้านจินตนาการและการเล่นสี ที่จะทำให้โลกน่าสนุกยิ่งขึ้น
  • กิจกรรมกลางแจ้ง - ให้น้องๆได้ใช้กล้ามเนื้อมัดต่างๆ เล่นตามที่สนใจ ทั้งเล่นทราย กระดานลื่น เตะบอล วิ่งแข่ง กันกับเพื่อนๆ
  • และกิจกรรมอื่นที่ช่วยส่งเสริม น้องๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักการอยู่ร่วมกัน ได้รู้จักแบ่งปันและรู้จักการรอคอย เรียนรู้กฎกติกา ในการเล่นกับเพื่อนๆ
 • อัตราส่วน ดูแลเด็ก พี่เลี้ยง 1 คน : น้อง 8 คนค่ะ
 • ติดตามกิจกรรมเนอสได้ที่ : https://www.facebook.com/triratnursery

3.ดูแลเย็นหลังเลิกเรียน สำหรับน้องๆ ที่เข้าอนุบาล หรือปฐมตั้งแต่ 16.00 - 19.00 น.

พาสอนทำการบ้านและเล่นเสรี พร้อมอาหารเย็นและอาบน้ำตอนเย็น

แนวคิดในการเลี้ยงดูน้องๆ และดูแลเด็ก