สำหรับ กิจกรรม3เดือน - 1 ปี มีความสำคัญมากในการเสริมพัฒนาการน้องๆ ให้เป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาการในขั้นถัดไป ทางเนอสจึงจัดหาและวางแผนกิจกรรมให้เข้ากับแต่ละช่วงวัยของน้องๆ

1.นอนเล่นของเล่นเสรี กิจกรรม3เดือน - 1 ปี


กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการพื้นฐาน ถ้าเป็นน้องเล็กในห้อง จะเน้นที่การนอนดูโมบาย หันมองตามเสียงหรือของที่เคลื่อนไหวไปมาเหมาะกับ กิจกรรม3เดือน ( กิจกรรมเด็กอ่อน )ส่วนถ้าเป็นพี่โตขึ้นมาในห้อง ทางเนอสจะมีของเล่นที่ช่วนให้น้องๆ ฝึกจับ ฝึกคว้า พัฒนากล้ามเนื้อมือ และเมื่อเริ่มคลานและเคลื่อนที่ได้แล้ว ก็จะเริ่มตามหาของเล่นที่สนใจ ช่วนให้เค้าคิดตัดสินใจ สงสัยถึงสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

2.เล่นเก้าอี้กระโดด

เก้าอี้กระโดดสำหรับพี่ที่โตขึ้นมาในห้อง เป็นช่วงที่น้องกำลังฝึกตั้งไข่ ฝึกเดิน ช่วยเสริมกล้ามเนื้อขา ให้พร้อมท่องโลกกว้างต่อไป

3.กิจกรรมเล่านิทาน

เป็น กิจกรรม3เดือน จนถึง 3 ขวบหรือโตกว่านั้นได้ เนื้อจากเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านภาษา เสียง จินตนาการ สีสัน อารมณ์ และสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆ ช่วยเพิ่มพัฒนาการด้านภาษาและจินตนาการได้เป็นอย่างดี

4.กิจกรรมมองกาดรูปภาพ ได้ตั้งแต่ กิจกรรม3เดือน - 1 ปี

เป็นกิจกรรมให้น้องๆ ได้เรียนรู้คำ เสียง และคำศัพท์สัมพันธ์กับภาพที่ครูพี่เลี้ยง แสดงให้ดู ช่วยฝึกการเรียบรู้สิ่งใหม่ และการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัว

5.กิจกรรมเล่นเปลยิม กิจกรรม3เดือน

6.กิจกรรมฝึกเกาะยืนและทรงตัว

7.กิจกรรมเพลงเข้าจังหวะ

กิจกรรมฟังเพลงและเข้าจังหวะ สำหรับพัฒนาการน้องๆ

- พัฒนาการด้านความสามารถในการสื่อสาร:

เพลงช่วยให้น้องเรียนรู้เสียงพูดและภาษาได้ง่ายขึ้น และช่วยสร้างคำสำหรับใช้ในการพูด

- พัฒนาการด้านความสามารถในการเคลื่อนไหว:

น้องที่ฟังเพลงและเข้าจังหวะจะมีโอกาสเคลื่อนไหวตามจังหวะของเพลงได้มากขึ้น

- พัฒนาการด้านสติปัญญา:

เพลงช่วยให้น้องเรียนรู้คำศัพท์ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

- พัฒนาการด้านความสามารถในการเรียนรู้:

เพลงช่วยกระตุ้นน้องให้พร้อมที่จะเรียนรู้และมีสมาธิในการเรียนรู้