ไตรรัตน์เนอสเซอรี่ ยินดีต้อนรับ พ่อแม่ผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่าน ทางเนอสมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานของท่าน ดั่งญาติมิตร ให้ความอบอุ่น ปลอดภัย และเสริมพัฒนาการตามวัยให้น้องๆ ได้เติบโตอย่างสมวัย

เนอสเซอรี่
การดูแลแบบต่างๆ

ไตรรัตน์เนอสเซอรี่จะแบ่งการดูแลเป็น 3 แบบ แต่ละแบบจะแบ่งตามช่วงวัยของน้องๆ และกิจกรรมจะสอดคล้องกับการพัฒนาตามน้องๆ ตามวัย

กิจกรรมน้อง 1 ปี - 3 ปี

เนอสเซอรี่มีแนวคิดเสริมสร้างพัฒนาการจากการเล่น ทั้งกิจกรรมตามจินตนาการหรือกิจกรรมที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้เพื่อพัฒนาน้องๆ ให้เติบโตอย่างสมวัย

เนอสเซอรี่
กิจกรรมน้อง 3 เดือน-1 ปี

เนอสเซอรี่มีความเข้าใจถึงพัฒนาการลำดับขั้นและช่วยสนับสนุนพัฒนาการให้น้องๆ อย่างเป็นระบบ พร้อมมีสือและของเล่นที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นสัมผัสต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

เนอสเซอรี่
รับฟังความคิดเห็น

เราฟังความคิดเห็นและผลตอบรับต่างๆ จากผู้ปกครองอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงน้องและสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

รางวัลของ ไตรรัตน์เนอสเซอรี่

ไตรรัตน์เนอสเซอรี่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเลี้ยงดู สถานที่ สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุตรหลานท่านได้อยู่ในสถานที่ ที่อบอุ่น สะอาด และปลอดภัย อีกทั้งไตรรัตน์เนอสเซอรี่ได้มีเจ้าหน้าที่จากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ามาตรวจในทุกๆ ปี ผู้ปกครองจึงเชื่อมั่นได้ถึงความมีมาตราฐานและปลอดภัย สำหรับฝากเลี้ยงดูบุตรหลานของท่าน

ไตรรัตน์เนอสเซอรี่

ดูแลบุตรหลานท่าน ดั่งญาติมิตร พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรตที่ 21 น้องๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมและการเรียนรู้ที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้

ติดต่อสอบถาม

ค้นหา Fackbook : ไตรรัตน์เนอสเซอรี หรือ ลิ้งเพจ

ที่อยู่
86/13-14 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
link google map